Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Ratiboř 75, 756 21 Ratiboř
Tel: 571 442 090
E-mail: obec@ratibor.cz
Svárov 1080, 755 24 Vsetín
Tel: 571 491 714
E-mail: jindra.tesarova@mestovsetin.cz
 
Třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
Tel.: 577 043 357
E-mail: dana.zapecova@kr-zlinsky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra