Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:

  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

 Jméno a příjmení
Rudolf Brož
Jaroslav Obroučka

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

 Jméno a příjmení
 Josef Temnyak
 Antonín Turek

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa
 Traktor (1) Miroslav Šumbera
 Nářadí (lopaty 5ks, krompáče 3ks aj.) Rudolf Brož  KD Rejchartice 

 

Zabezpečení evakuace, Zásobování

Místo shromáždění a případně následně náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Rejchartice

Místo Adresa Kontaktní osoba Počet osob/jídel
Kulturní dům      Rejchartice 47 Rudolf Brož  25