Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Rejchartice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
Přímý výkon správy toku:
ST OP Moravy, U Skláren 781, 755 01 Vsetín,
vedoucí Ing. Pavel Pernica, tel. 956 957 111
Šumperk– detašované pracoviště:
Potoční 61, 787 01 Šumperk,
zástupce vedení ST.- pověřený řízením Ing. Miroslav Cháb, tel. 956 957 237

Správa toků:
Ing. Ladislav Chlebníček (rajon 703 - Šumperk, Zábřeh)
tel.956 957 236, 607 503 115, email: ladislav.chlebnicek@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků nalezne také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s.p., spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Rejchartice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Rejchartický potok 10200308 4-10-01-082
PP Rejchartického p. (Kamenice) 10391801 4-10-01-082
* 10186470 4-10-01-082
* 10202478 4-10-01-082
PP Kamenice 10193235 4-10-01-082
* 10203052 4-10-01-082