Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Rejchartice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:

ST OP Moravy, U Skláren 781, 755 01 Vsetín
vedoucí Ing. Miroslav Cháb
Tel.: 956 957 201, 724 614 036
E-mail: miroslav.chab@lesycr.cz

Šumperk– detašované pracoviště:

Potoční 61, 787 01 Šumperk
zástupce vedení ST. - pověřený řízením Ing. Michal Najman
Tel.: 956 957 240, 725 257 822
E-mail: michal.najman@lesycr.cz

Správa toků:
Ing. Olga Vašíčková (rajon 703 - Šumperk, Zábřeh)
Tel.: 956 957 236, 725 627 458
E-mail: olga.vasickova@lesycr.cz

Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p., spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Rejchartice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Rejchartický potok 10200308 4-10-01-082
PP Rejchartického p. (Kamenice) 10391801 4-10-01-082
Bezejmenný tok 10186470 4-10-01-082
Bezejmenný tok 10202478 4-10-01-082
PP Kamenice 10193235 4-10-01-082
Bezejmenný tok 10203052 4-10-01-082