Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Rejchartice 47, 78701 Šumperk 1
Tel.: 583 242 213, E-mail: ou.rejchartice@email.cz
Náměstí Míru 1, 787 01 Šumperk
Tel.: 583 388 111
Fax.: 583 214 188

E-mail: posta@sumperk.cz

Odbor životního prostředí - vedoucí odboru - Ing. Dana Krňávková
Tel. +420 583 388 324, +420 725 331 852, E-mail: dana.krnavkova@sumperk.cz

Vedoucí vodoprávního oddělení
- Ing. Alena Turková
Tel.: +420 583 388 228, +420 606 314 719, E-mail: alena.turkova@sumperk.cz
Jeremenkova 40b, 779 11 Olomouc
Tel.: +420 585 508 111, E-mail: posta@kr-olomoucky.cz

Vedoucí životního prostředí a zemědělství- Ing. Josef Veselský
Tel.: +420 585 508 402, E-mail: j.veselsky@kr-olomoucky.cz


Vedoucí vodního hospodářství- Vladimíra Kresáč Kubišová
Tel.: +420 585 508 630, E-mail: v.kubisova@kr-olomoucky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra