Srážkoměry - Moravskoslezský

Anenský vrch

Srážkoměrná stanice ve správě Povodí Odry, státní podnik se nachází na vrcholu kopce Anenský vrch v katastru města Andělská Hora v nadmořské výšce 842 m n. m.

Bartošovice

Stanice se nachází severně od intravilánu obce Bartošovice v lokalitě pod Dolním Bartošovickým rybníkem.

Bílá - Konečná

Srážkoměrná stanice ve správě ČHMÚ umístěná v obci Bílá, nedaleko státní hranice.

Bílý Kříž

Srážkoměrná stanice s automatickým přenosem dat ve správě Povodí Odry, státní podnik je umístěna asi  500 m SSZ od místní části Staré Hamry-Bílý Kříž.

Bohumín, Záblatí

Automatická srážkoměrná stanice ve městě Bohumín je umístěna mezi č. p.468 a č. p. 7. Stanice je ve správě ČHMÚ Ostrava.

Borová

Srážkoměrná stanice ve správě Povodí Odry, státní podnik, je umístěna na vodárenském objektu v obci Bolatice u polní cesty spojující Bolatice s místní částí Borová.

Branka

Srážkoměrná stanice se nachází nad obcí Branka u Opavy, u jezu na řece Moravici, nedaleko ČOV. Stanice je ve správě Povodí Odry, státní podnik.

Bravantice

Srážkoměrná stanice se nachází v centru obce Bravantice. Provozovatelem je Povodí Odry, státní podnik.

Brumovice

Srážkoměrná stanice ve správě Povodí Odry, státní podnik se nachází západně od intravilánu obce Brumovice.

Bumbálka

Srážkoměrná stanice s automatickým přenosem dat ve správě Povodí Odry, státní podnik. Nachází se poblíž parkoviště u horského hotelu Sůkenická.

Cvilín

Srážkoměrná stanice ve správě Povodí Odry, státní podnik, která se nachází na vrchu Hradisko jihovýchodně od Krnova.

Čeladná

Srážkoměrná stanice ve správě Povodí Odry, státní podnik se nachází u vodního toku Čeladenka nedaleko soutoku s přítokem Psí doliny. 

Červená (ČHMÚ)

Srážkoměrná stanice se nachází v lese u vrcholu Červená hora (749 m n. m.). Provozovatelem stanice je ČHMÚ Ostrava.

Děhylov

Srážkoměrná stanice je umístěna v obci Děhylov, u řeky Opavy u č. p. 43. Provozovatelem srážkoměru je Povodí Odry, státní podnik.

Děrné (Fulnek)

Srážkoměrné čidlo je umístěno na budově hasičské zbrojnice v m. č. Děrné. Provozovatelem je město Fulnek.

Dobroslavice

Automatická srážkoměrná stanice ve správě obce Děhylov je umístěna na střeše budovy ve sportovním areálu obce Dobroslavice.

Dolní Lhota

Srážkoměrná stanice ve správě obce Dolní Lhota se nachází na budově hasičské zbrojnice v Dolní Lhotě. Jedná se nevyhřívaný typ srážkoměru s provozem od března do listopadu.

Dvorce

Nevyhřívaná srážkoměrná stanice, určená pro měření srážek ve vegetačním období, je umístěna na oploceném pozemku na vodárenského objektu (parcela č. 571) na kopci západně od intravilánu obce (592 m n. m.). Stanice je ve správě obce Dvorce. Interval záznamu dat je 15 min, při dešti 1 min. Interval přenosu dat je při běžném stavu 1x denně, při alarmu 1x za 30 min. Servisní technik srážkoměru: Pavel Průcha, mob. 722 512 044, e-mail pprucha@asdm.cz (firma KOCMAN envimonitoring s.r.o.).

Františkův Dvůr

Srážkoměr ve správě Povodí Odry, státní podnik, je umístěn na vrcholu Horka jihozápadně od obce Klokočov.

Frenštát pod Radhoštěm (ČHMÚ)

Srážkoměrná stanice provozovaná ČHMÚ Ostrava je umístěna v území města Frenštát pod Radhoštěm v lokalitě Planiska. Srážkoměrná stanice je uzpůsobena pro celoroční měření srážek (vyhřívaná).

Horní Václavov

Srážkoměr obce, realizovaný v rámci protipovodňových opatření ORP Rýmařov, se nachází poblíž domu č. p. 104, na pravém břehu vodního toku Václavovský potok v obci Horní Václavov.

Hostašovice

Srážkoměr ve správě Povodí Odry, státní podnik leží v areálu vodojemu u č. p. 219 v katastru obce Hostašovice.

Hrabství - Skřipov

Srážkoměr provozovaný obcí Skřipov je umístěn na budově knihovny (č. p. 48) v obecní části Hrabství.

Janovice

Srážkoměrná stanice se nachází na hasičské zbrojnici č. p. 411. Provozovatelem je obec Janovice. Stanice je vybavena automatickým přenosem dat.

Janovice - Bystré

Srážkoměrná stanice obce Janovice automaticky přenáší data. Nachází se na hasičské zbrojnici č. p. 597 v místní části Bystré.

Javorový

Srážkoměrná stanice ve správě Povodí Odry, státní podnik se nachází poblíž stanice lanovky Javorový vrch z městské části Třinec, Oldřichovice.

Jelenice

Srážkoměrná stanice se nachází v obci Vítkov, u místní komunikace nedaleko č. p. 1. Srážkoměr je ve správě Povodí Odry, státní podnik. 

Karlova Studánka

Srážkoměrná stanice ve správě ČHMÚ se nachází na hranici intravilánu obce Karlova Studánka v blízkosti hotelů Slezský dům a Praděd a zdravotního střediska.

Karlovice

Srážkoměrná stanice obce Karlovice je umístěna na střeše vodárny pod lesem nad obcí. Provozovatelem srážkoměru je obec Karlovice.

Kotař

Srážkoměrná stanice ve správě Povodí Odry, státní podnik se nachází u horské chaty Na Kotaři. Stanice vybavena automatickým přenosem dat.

Kozlovice

Srážkoměrná stanice umístěná v obci Kozlovice na vodním toku Ondřejnice. Provozovatelem stanice je Povodí Odry, státní podnik.

Krasov

Srážkoměr ve správě obce Krasov je umístěn v oploceném areálu vodárenského objektu v západní části obce Krasov. 

Krnov

Srážkoměrná stanice ve správě ČHMÚ je umístěna na jih od Krnova v nadmořské výšce 360 m n. m.

Lichnov

Srážkoměr je ve správě obce Lichnov a je instalován na budově mateřské školy v Lichnově.

Lichnov (ČHMÚ)

Srážkoměrná stanice ve správě ČHMÚ se nachází v centru obce Lichnov na pravém břehu toku Čižina. Povodí III. řádu: 2-02-01 Opava po Moravici. Nadmořská výška stanice: 393 m n.m. 

Litultovice-Choltice

Srážkoměr ve správě městyse Litultovice je umístěn na stožáru elektrického vedení v městysi Litultovice, v místní části Choltice.

Loučky

Nevyhřívaný srážkoměr pro měření tekutých srážek, který provozuje město Odry, je umístěný na zahradě mateřské školy v části města Loučky.

Ludvíkov

Srážkoměr ve správě obce Ludvíkov je umístěn na střeše technického domku u obecního úřadu. Jedná se o srážkoměr se záchytnou plochou 200 cm2 určený pro měření tekutých (i tuhých) srážek využívající mechanismu "děleného překlápěcího člunku". Jeho překlápěním vznikají pulsy, které je nutné dále zaznamenávat v připojené registrační jednotce. Každý puls představuje 0,2 mm srážek. Srážkoměr slouží jako prvek včasné výstrahy při přívalových srážkách, kdy může být obec ohrožena nesoustředěným odtokem z okolních svahů.

Lukavec (Fulnek)

Srážkoměrné čidlo Lukavec (Fulnek) je umístěno na střeše Hostince u Jindřicha (č. p. 25) v m. č. Lukavec.

Lysá hora

Srážkoměrná stanice s automatickým přenosem dat ve správě ČHMÚ. Nachází se nedaleko vrcholu Lysé hory.

Město Albrechtice

Srážkoměrná stanice se nachází v areálu ČOV v nadmořské výšce asi 380 m n. m. Provozovatelem je Povodí Odry, státní podnik.

Metylovice

Srážkoměrná stanice obce Metylovice byla umístěna na střeše restaurace v areálu fotbalového hřiště. Stanice je nyní demontována.

Mezina

Srážkoměrná stanice ve správě Povodí Odry, státní podnik se nachází u jezu v obci Mezina asi 500 metrů od ústí Černého potoka do vodní nádrže Slezská Harta.

Mladecko-ZŠ

Srážkoměr ve správě obce Mladecko se nachází na střeše Základní školy Mladecko.

Morávka

Srážkoměrná stanice ve správě Povodí Odry, státní podnik.
Stanice vybavena automatickým přenosem dat.

Mošnov

Srážkoměrná stanice je umístěna v areálu Mezinárodního letiště Leoše Janáčka v blízkosti budovy leteckého provozu. Vyhřívaná srážkoměrná stanice se nachází v nadmořské výšce 253 m n. m. Provozovatelem je ČHMÚ Ostrava.

Nové Sedlice

Srážkoměrné čidlo je umístěno na soukromém pozemku ve statutárním městě Opavě, čtvrti Suché Lazce, lokalitě Přerovec. Provozovatelem je obec Nové Sedlice.

Novoveský vrch

Srážkoměr je umístěn nedaleko rozhledny Nová Ves. Provozovatelem srážkoměrné stanice je Povodí Odry, státní podnik.

Odry

Srážkoměrná stanice se nachází v intravilánu města Odry a je provozovaná ČHMÚ.

Ondřejník

Srážkoměrná stanice Povodí Odry, státní podnik je umístěna v blízkosti vysílače v lokalitě Kubalanky (cca 660 m n. m.) pod vrcholem hory Ondřejník (890 m n. m.).

Opava - Otice

Srážkoměrná stanice ČHMÚ je umístěna na kraji čtvrtě Otice, poblíž Otického příkopu, nedaleko č. p. 323.

Ostrava - Poruba

Srážkoměrná stanice se nachází na pozemku s adresou K Myslivně 3, na okraji Ostravy-Poruby – u pobočky ČHMÚ. Provozovatelem je ČHMÚ Ostrava. 

Ostravice_SRV1

Srážkoměr je umístěn na střeše vodojemu. Provozovatelem stanice je obec Ostravice. 

Ostravice_SRV2

Srážkoměr je umístěn na střeše podzemního vodárenského objektu. Provozovatelem je obec Ostravice. 

Ovčárna

Srážkoměrná stanice Povodí Odry umístěná u hotelu Ovčárna

Palkovice

Srážkoměrná stanice je umístěna v místní části Myslík, u hřbitova. Provozovatelem je obec Palkovice.

Petřvald

Kombinovaná srážkoměrná stanice se nachází blízko fotbalového hřiště u budovy limnigrafické stanice na levém břehu Lubiny. Provozovatelem stanice je Povodí Odry, státní podnik.

Polanka nad Odrou

Nevyhřívaný srážkoměr je instalován na stožáru, který je umístěn na střeše hlavní budovy základní školy v místní části Horní Polanka. Srážkoměrnou stanici provozuje městský obvod Polanka nad Odrou.

Pržno

Srážkoměrná stanice obce Pržno automaticky přenáší data a zasílá varovné sms zprávy. Stanice je umístěna na střeše bývalého obecního úřadu (č. p. 50).

Příbor - Hájov

Srážkoměrná stanice se nachází v západní části obce Hájov na sloupu vysokého napětí asi 100 m od mateřské školy. Majitelem a provozovatelem je město Příbor.

Příbor - jih

Srážkoměrná stanice se nachází v jižní části města Příbor v průmyslové zóně na ulici Štramberská a je umístěna na přepravním kontejneru u č. p. 1541. Majitelem a provozovatelem je město Příbor.

Pustá Polom

Srážkoměrná stanice ve správě Povodí Odry, státní podnik, je umístěna u fotbalového hřiště ve východní části obce Pustá Polom.

Radvanice (MSK)

Srážkoměr umístěn na budově mateřské školy. Provozovatel je LVS Ostrava - Radvanice a Bartovice.

Ropice

Srážkoměrná stanice se nachází v nadmořské výšce 327 m n. m. v katastrálním území obce Ropice. Srážkoměr je ve správě ČHMÚ Ostrava.

Rybí

Srážkoměrné čidlo je umístěno na pozemku mateřské školky č. p. 318 v obci Rybí. Jedná se o nevyhřívaný srážkoměr určený pro měření tekutých srážek v období březen-listopad. Provozovatelem stanice je obec Rybí.

Řeka

Srážkoměr obce Řeka je umístěn v jižní části obce na vodárenském objektu u ev. č. 235.

Slavíč

Srážkoměrná stanice ve správě Povodí Odry, státní podnik.
Stanice vybavena automatickým přenosem dat.

Slezská Ostrava - ZOO

Srážkoměrná stanice ČHMÚ umístěna v areálu ZOO.

Smilovice

Srážkoměrná stanice bez měření ve správě Povodí Odry, státní podnik se nachází u Ropičanky poblíž převáděče u jezu.

Staré Heřminovy

Nevyhřívaný srážkoměr obce Staré Heřminovy. Provozovatelem je obec Staré Heřminovy. Srážkoměr je vybaven automatickým přenosem dat. Srážkoměr se nachází na zemědělské budově (parcelní číslo 144). 

Starý Jičín - Petřkovice

Automatický srážkoměr obce Starý Jičín je umístěný na obecní budově č. p. 57 v místní části Petřkovice. Provozovatelem srážkoměru je obec Starý Jičín.

Světlá Hora - ČHMÚ

Srážkoměrná stanice ve správě ČHMÚ leží v katastru obce Světlá Hora, jižně od intravilánu části Světlá, v nadmořské výšce 590 m n. m.

Světlá Hora - obec

Srážkoměrná stanice ve správě obce Světlá Hora. Stanice je vybavena automatickým přenosem dat a je umístěna na parcele č. 843/5 mezi místními částmi Světlá a Dětřichovice.

Svinov

Srážkoměrná stanice je pod správou Povodí Odry, státní podnik. Nachází se na levém břehu vodního toku Odra nedaleko bývalého dolu Svinov (Jana Šverma II).

Šenov u Nového Jičína

Srážkoměrná stanice je umístěna na ulici Dukelská za budovou obecního úřadu č. p. 245 vedle garáže. Provozovatelem srážkoměru je obec Šenov u Nového Jičína.

Třemešná

Automatický srážkoměr je umístěn na střeše garáží vedle OÚ. Provozovatelem je obec Třemešná.

Valšov

Srážkoměrná stanice  se nachází v katastrálním území Valšov, u jezu na řece Moravici. Srážkoměr je ve správě Povodí Odry, státní podnik.

VD Kružberk

Srážkoměrná stanice se nachází na levém břehu řeky Moravice, cca 300 m pod hrází vodního díla Kružberk. Stanice je ve správě Povodí Odry, státní podnik.

VD Olešná

Srážkoměrná stanice ve správě Povodní Odry, státní podnik se nachází u vodního díla Olešná, u č. p. 1354.

VD Slezská Harta

Srážkoměrná stanice se nachází na katastru obce Bílčice v blízkosti břehu nádrže nedaleko hráze. Provozovatelem stanice je Povodí Odry, státní podnik.

VD Šance

Srážkoměrná stanice ve správě Povodí Odry, státní podnik, je umístěna u hráze VD Šance v CHKO Beskydy.

VD Těrlicko

Srážkoměrná stanice Povodí Odry, státní podnik umístěna u ústí bezpečnostního přelivu VD Těrlicko a vodního toku Stonávky v jižní části obce Albrechtice pod č. p. 21

VD Žermanice

Srážkoměrná stanice Povodí Odry, státní podnik umístěna u toku Lučina.

Velký Javorník

Srážkoměrná stanice je umístěná na vrcholu Velkého Javorníku. Provozovatelem stanice je Povodí Odry, státní podnik.

Větřkovice

Srážkoměrná stanice je umístěna na vodárenském objektu nad obcí Větřkovice, u silnice č. 462. Srážkoměr je ve správě obce Větřkovice.

Vítkov

Automatická srážkoměrná stanice ve správě ČHMÚ Ostrava je umístěna ve městě Vítkov ve výšce 491 m n. m. v ul. Květinová v areálu základní školy.

Vlčovice

Kombinovaná srážkoměrná stanice se nachází na východě obce Vlčovice u mostu silnice č. II/486 u budovy limnigrafické stanice na levém břehu Lubiny. Provozovatelem stanice je Povodí Odry, státní podnik.

Vlkovice (Fulnek)

Srážkoměrné čidlo Vlkovice (Fulnek) ve správě města Fulnek je umístěno na budově hasičské zbrojnice v m. č. Vlkovice.

Vražné

V obci je umístěna celoroční vyhřívaná srážkoměrná stanice v povodí Vraženského potoka. Srážkoměr se nachází na střeše multifunkční budovy u fotbalového hřiště. Umístění bylo vybráno z důvodů rizika vandalismu a ochranně přístroje. Srážkoměr je nainstalován tak, aby nic v okolí neovlivňovalo naměřené hodnoty.

Vrbno pod Pradědem

Srážkoměrná stanice, umístěná na poli na jižním okraji města, je ve správě Povodí Odry, státní podnik.

Vrbno pod Pradědem - Mnichov

Srážkoměr ve správě města Vrbno pod Pradědem, instalovaný v rámci protipovodňového opatření města Vrbno pod Pradědem. 

Vřesina

Srážkoměrná stanice se nachází na oploceném pozemku v soukromém vlastnictví, v povodí horního toku Bečvy. Srážkoměr je schopen monitorovat úhrn srážek v obci Vřesina. Měřící stanice je nainstalována tak, aby nic neovlivňovalo naměřené hodnoty a je chráněna před případným vandalismem. Srážkoměrná stanice je ve správě obce Vřesina.

Vyšní Lhoty

Srážkoměrná stanice ve správě Povodí Odry, státní podnik se nachází při pravém břehu řeky Morávky mezi obcemi Vyšní Lhoty a Raškovice. Stanice je vybavena automatickým přenosem dat.

Ženklava

Srážkoměrné čidlo je umístěno na střeše OÚ Ženklava, č. p. 243. Jedná se o vyhřívaný srážkoměr určený pro měření tekutých i tuhých srážek v průběhu celého roku. Provozovatelem stanice je obec Ženklava.

Životické Hory

Automatická srážkoměrná stanice, jenž provozují obce Dolní Životice a Otice se nachází na garáží  p.č. 158 v místní části Životické Hory na k. ú. obce Lhotka u Litultovic