Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Valchov

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Valchov a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Valchovem protéká vodní tok Valchovka, který patří do povodí řeky Moravy a tvoří přítok vodní nádrže Boskovice. Je to drobný vodní tok, který pramení u sousední obce Ludíkov v nadmořské výšce 602 m n. m. V rámci v. n. Boskovice se Valchovka zleva vlévá v 460 m n. m. do Bělé. Tento vodní tok protíná celé katastrální území obce Valchov a prochází přibližně středem jejího intravilánu.

Vodní toky na území obce Valchov

Základní údaje o vodních dílech na území obce Valchov

Přehled vodních děl na území obce Valchov naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Valchov se nachází celkem 2 vodní díla - rybníky, které jsou aktuálně nevyužívané a trvale vypuštěné a mohou působit jako retenční nádrž.