Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území města Velká Bystřice

Přehled vodních toků a jejich správců na území města Velká Bystřice a v jeho okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Území města spadá do působnosti Povodí Moravy, s. p. Nejvýznamnějším vodním tokem území je Bystřice.

Vodní tok Bystřice, který je levostranným přítokem Moravy., pramení jihovýchodně od Ryžoviště v nadmořské výšce 600 m. Do Moravy se vlévá v Olomouci, v nadmořské výšce 212 m. Délka vodního toku je přibližně 56 km. Povodí má plochu 267,4 km2. Bystřice protéká centrální částí města Velká Bystřice.

Dalším vodním tokem protékajícím městem Velká Bystřice je Vrtůvka. Celková délka vodního toku činí cca 12,3 km. Vrtůvka protéká severní a severovýchodní částí města. Na vodním toku se nachází nádrž Vrtůvka s celkovou rozlohou 0,774 ha a objemem cca 9,28 m2. Koryto vodního toku Vrtůvka procházelo středem území, kde měla být vybudována nádrž, a tak bylo zvoleno řešení průtočné nádrže.

Přáslavická svodnice o celkové délce cca 7 km pramení západně od Přáslavic a je zaústěna u Holic do Hamerského náhonu.

Ze severu do města přitéká Lošovský potok, na němž se nachází několik vodních nádrží. Největší z nich má rozlohu 2,65 ha, další 0,19 ha a 0,02 ha.

 

Vodní toky na území města Velká Bystřice

 Hydrologické charakteristiky hlásného profilu Bystřice, Velká Bystřice

Místo profiluŘ. kmQ[m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
151050100
Hlásný profil kat. B Bystřice, Velká Bystřice 5,8 1,9 17,6 34,7 43,2 65,5 76,2

 

Základní údaje o vodních dílech na území města Velká Bystřice

Přehled vodních děl na území města Velká Bystřice naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území města Velká Bystřice se nachází celkem pět vodních děl. U Lošovského potoku se nacházejí tři vodní díla a přímo na Lošovském potoce jedno vodní dílo. Jedno vodní dílo se také nachází v intravilánu města, u vodního toku Bystřice (na katastrální parcele číslo 2030/7).