Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa Mobil
Starosta obce - Jan Pijáček

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa Mobil
Jan Pijáček
Marta Moštková

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa Telefon
nákladní automobil,
jeřáb,
nakladač HON 320,
traktor Z 12045 + vlečka
Výrobně obchodní družstvo Nivnická 510, Vlčnov
(Vlčnov 87, Vlčnov 188)
Ing. Jan Chvílíček (předseda):
572 675 131
osobní vozidla (Felicia, Favorit),
odtahová vozidla
ARAVEZ, a.s. Vlčnov 556 Zdeněk Spáčil (vedoucí):
572 630 600

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování evakuovaných osob na území obce Vlčnov

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon Ubytovací kapacita
ZŠ Vlčnov Ubytování + stravování Vlčnov 1202 Petra Mlýnková,
Eva Polanská
MŠ Vlčnov Ubytování Vlčnov 1201 Markéta Pišková