Příslušné povodňové orgány

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Vlčnov 124, 687 61 Vlčnov
Tel.: 572 675 112
E-mail: obec@vlcnov.cz
Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod
Tel: 572 805 266
Fax: 572 805 112
E-mail: tomas.zemek@ub.cz
třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
Tel.: 577 043 357
Fax: 577 043 102
E-mail: dana.zapecova@zlinskykraj.cz

  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
 267 121 111

Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.