Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Albrechtice a v její okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".
 
  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

Závod:
Závod Horní Morava, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc
Tel.: 585 711 217
E-mail: sekretariatzd@pmo.cz

Přímý výkon správy toku:
provoz Šumperk, Temenická 52, 787 01 Šumperk
Tel.: 583 301 292
David Čížek, DiS., tel.: 583 301 292, email: provozsumperk@pmo.cz

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,25 km. Správa vodních toků Povodí Moravy, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Albrechtice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP Správcovství ř. km
Moravská Sázava 10100059 4-10-02-003
4-10-02-005
0,000 - 53,845
Kalný p. 10187579 4-10-02-003 0,000 - 5,241
Bezejmenný vodní tok 10186048 4-10-02-005 0,000 - 4,594

   

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Přímý výkon správy toku:
ST – oblast povodí Moravy, U Skláren 781, 755 01 Vsetín
Ing. Pavel Pernica, tel.: 956 957 201, email: pavel.pernica@lesycr.cz

Rajon - příslušný správce VT na území obce Albrechtice:
Rajon 702 - Správa toků, detašované pracoviště Šumperk
Zdeněk Dokoupil, tel.: 725 257 604, 956 957 234, email: zdenek.dokoupil@lesycr.cz

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,25 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Albrechtice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně). 

Název vodního toku IDVT ČHP Správcovství ř. km
Hraniční p. 10200075 4-10-02-027 0,000 - 13,867
Chudobský potok 10194456 4-10-02-003 0,000 - 4,289
Lesní potok 10197619 4-10-02-005 0,000 - 5,053
LP Moravské Sázavy č. 20 10204125 4-10-02-003 0,000 - 3,135
LP Hraničního potoka č. 30 10186511 4-10-02-027 0,000 - 1,390
PP LP Moravské Sázavy č. 21 10187849 4-10-02-003 0,000 - 1,175
PP LP Moravské Sázavy č. 22 10187525 4-10-02-003 0,000 - 1,054
LP Lesního potoka č. 7 10193300 4-10-02-005 0,000 - 0,840
PP Lesního potoka č. 6 10185952 4-10-02-005 0,000 - 0,753
PP Hraničního potoka č. 3 10193913 4-10-02-027 0,000 - 0,472
PP Lesního potoka č. 5 10205487 4-10-02-005 0,000 - 0,373
PP Hraničního potoka č. 5 10204205 4-10-02-027 0,000 - 0,330

       

  • Vodní toky, u nichž se správa neurčuje
Název vodního toku IDVT ČHP Správcovství ř. km
Bezejmenný vodní tok 10193444 4-10-02-003 0,000 - 0,291