Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Hildy Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice
Tel: 577 305 111
E-mail: radnice@brumov-bylnice.cz
Masarykovo náměstí 189, 766 01 Valašské Klobouky
Tel: 577 311 111
Fax: 577 320 616
E-mail: podatelna@mu-vk.cz

Odbor životního prostředí
Vedoucí odboru - Ing. Josef Slánský, CSc.
Tel: 577 311 100

E-mail: zp@mu-vk.cz

Vodoprávní úřad - Ing. Pavla Fuksová
Tel: 577 311 101
E-mail: fuksova@mu-vk.cz
Krajský úřad Zlínského kraje
třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
E-mail: podatelna@kr-zlinsky.cz
Tel: 577 043 111

Odbor životního prostředí a zemědělství
Vedoucí odboru - RNDr. Alan Urc
E-mail: alan.urc@kr-zlinsky.cz 
Tel: 577 043 350

Oddělení vodního hospodářství
Vedoucí oddělení 
- Ing. Dana Zápecová
E-mail: dana.zapecova@kr-zlinsky.cz
Tel: 577 043 357

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra