Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území města Brumov-Bylnice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazované vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno 
Závod Střední Morava - Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště

Přímý výkon správy toku:
Provoz Uherské Hradiště, Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště
Vedoucí provozu: Tomáš Macháček, DiS. 
Tel: +420 572 552 716-7
E-mail: provozhradiste@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Správa vodních toků Povodí Moravy, s. p., spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území města Brumov-Bylnice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Vlára 10100138 4-21-08-0750-0-00,
4-21-08-0650-0-00
Brumovka (Kloboucký potok) 10100354 4-21-08-0660-0-00,
4-21-08-0700-0-00,
4-21-08-0720-0-00,
4-21-08-0740-0-00
Vlárka 10156439 4-21-08-0760-0-00
Tuřičský potok 10192104 4-21-08-0650-0-00
bezejmenný tok 10192371 4-21-08-0740-0-00
bezejmenný tok 10284300 4-21-08-0720-0-00

 

  • Vodní toky ve správě Lesů České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Přímý výkon správy toku:
Oblastní ředitelství jižní Morava – Březnická 5659, 760 01 Zlín
Vedení - Ing. Libor Strakoš
Tel.: 956 942 311
E-mail: or942@lesycr.cz

Správce toků (rajon 209) na území města Brumov-Bylnice:
Ing. Veronika Šenovská 
Tel: 956 942 361, 725 129 669
E-mail: veronika.senovska@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Správa vodních toků Lesy ČR, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území města Brumov-Bylnice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Nedašovka 10188553 4-21-08-0680-0-00
Bylnička 10192014 4-21-08-0730-0-00
Bukový potok 10197432 4-21-08-0750-0-00
Hložecký potok 10197996 4-21-08-0710-0-00
Hlubočský potok 10194647 4-21-08-0750-0-00
Hodňovský (Tuřičský) potok 10204016 4-21-08-0700-0-00
LP Bylničky č. 12 10199038 4-21-08-0730-0-00
PP Brumovky v km 4,0 10201920 4-21-08-0660-0-00
Uhlisko 10203212 4-21-08-0750-0-00
LP Vláry v km 14,70 10191475 4-21-08-0750-0-00
bezejmenný tok 10187337 4-21-08-0710-0-00
PP Vlárky č. 2 10188513 4-21-08-0760-0-00
LP Nedašovky č. 34 10191751 4-21-08-0680-0-00
PP Vláry v km 15,45 10206657 4-21-08-0750-0-00
PP Brumovky v km 7,3 10186301 4-21-08-0660-0-00
PP Vlárky č. 1 10197651 4-21-08-0760-0-00
PP Vlárky č. 5 10189712 4-21-08-0760-0-00
PP Vláry v km 13,6 10186998 4-21-08-0750-0-00
Jurův potok 10204456 4-21-08-0750-0-00
PP Vláry v km 14,30 10186420 4-21-08-0750-0-00
LP Bylničky č. 5 10200621 4-21-08-0730-0-00
PP Vlárky č. 6 10194615 4-21-08-0760-0-00
PP Vláry v km 16,30 10199493 4-21-08-0750-0-00