Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Březina 24, 679 05 Křtiny
Tel: 773 966 055 - starosta obce Martin Habáň
E-mail: starosta@obec-brezina.cz
Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
Tel: 533 304 315
pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 665 70 Brno
Tel: 533 304 214
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
Tel: 541 651 111 
E-mail: podatelna@kr-jihomoravsky.cz
  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel:
267 121 111

Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.