POVODŇOVÝ PLÁN obce Březina

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR952/000926/2018; ze dne 10. 03. 2018
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Šlapanice - Odbor životního prostředí
Č. j.: OŽP-ČJ/24430-18/BER; ze dne 03. 04. 2018
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 16. 03. 2018
offline verze 16. 03. 2018
digitalizovaná verze 16. 03. 2018
databáze POVIS 16. 03. 2018
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i