Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Hlavní 200, 253 03 Chýně
Tel.: 311 670 595, mob.: 725 486 854 (předseda PK)
E-mail: ou@chyne.cz
Podskalská 1290/19, Praha 2
Tel.: 221 982 111, mob.: 604 851 754 (předseda PK)
Fax: 221 982 299
E-mail: podatelna@mestocernosice.cz
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Tel.: 257 280 156, 950 874 444, mob.: 606 787 764 (člen PK Ing. Josef Keřka, Ph.D.)
Fax: 257 280 203, 950 870 150
E-mail: mimoradneudalosti@kr-s.cz, opis@sck.izscr.cz

  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111

Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.