POVODŇOVÝ PLÁN obce Chýně

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Vltavy, státní podnik
Č. j.: 39147/2019/240-Ma; ze dne 25. 06. 2019
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Černošice, Odbor životního prostředí
Č. j.: MUCE 60751/2019 OZP/V/Zel-post ; ze dne 24. 09. 2019
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 10. 11. 2022
offline verze 10. 11. 2022
digitalizovaná verze 10. 11. 2022
databáze POVIS 10. 11. 2022
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i