Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Objekty na vodním toku
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Náhradní zdroj pitné vody
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

 

Objekty na vodním toku

  • Hliňák

Vlastník: obec Hlušice

Provozovatel: obec Hlušice, Hlušice 51, 503 56 Hlušice

 Manipulant: Miloslav Šafařík, Hlušičky 24, 503 56 Hlušice

  • Starý a Nový rybník

Vlastník: Zemědělské družstvo Hlušice

Provozovatel: Rybářství Chlumec nad Cidlinou

 Manipulant: ): František Uhlíř

  • Hliňák (pod obcí)

Vlastník: obec Hlušice

Provozovatel: obec Hlušice, Hlušice 51, 503 56 Hlušice

 Manipulant: Miloslav Šafařík, Hlušičky 24, 503 56 Hlušice

 

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa
Jaroslav Trejbal Hlušice 16

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa
Miloslav Šafařík Hlušičky 24
Jaroslav Novák Hlušičky 108
Ing. Karel Průcha Hlušice 176
Michal Fonš Hlušice 111

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Kontaktní osoba
Adresa
CAS 32 T 815 Miloslav Šafařík Hlušice 170
PS 12 Miloslav Šafařík Hlušice 170
Plovoucí čerpadlo Miloslav Šafařík Hlušice 170
Ruční nářadí Miloslav Šafařík Hlušice 170
Bagr Martin Kafka Hlušice 4

 

Zabezpečení evakuace

Místa náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Hlušice

Místo Adresa Kontaktní osoba Počet osob
 Základní škola Hlušice 144 Marcela Vaňková  50

 

Náhradní zdroj pitné vody

Náhradní zdroj pitné a užitkové vody:
  • dovoz balené vody od běžných dodavatelů,
  • dovoz cisteren prostřednictvím: Veolia a. s. Hradec Králové