POVODŇOVÝ PLÁN obce Hlušice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, s. p.
Č. j.: VHD/14/23203; ze dne 25. 08. 2014
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Nový Bydžov - Oddělení krizového řízení
Č. j.: R/14497/2014/Kun/1879/2014 ; ze dne 08. 10. 2014
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 07. 04. 2016
offline verze 07. 04. 2016
digitalizovaná verze 07. 04. 2016
databáze POVIS 07. 04. 2016
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i