Správci vodních toků

  • Vodní toky ve správě Povodí Labe s. p.

Správce:

Povodí Labe, s. p.,Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 3

Závod Hradec Králové, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:

Jičín, Jarošovská 103, 506 47 Jičín
Vodní tok Zabědovský potok
Číslo hydrologického pořadí: 1-04-02-058
ID toku: 10185532

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-04-02-058
ID toku: 10177187

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-04-02-058
ID toku: 10177195

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-04-02-058
ID toku: 10177189

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-04-02-058
ID toku: 10177196

 

  • Vybrané vodní toky ve správě vlastníků HOZ

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-04-02-058
ID toku: 10177192

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-04-02-058
ID toku: 10177194

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-04-02-058
ID toku: 10177190

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-04-02-058
ID toku: 10177193