Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Hradec nad Svitavou

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Hradec nad Svitavou a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Hydrologické poměry jsou dány geografickou polohou území obce a morfologickou charakteristikou území. Páteřním tokem zájmového území je vodní tok Svitava. V katastrálním územím obce se do Svitavy vlévá Vendolský potok a další tři bezejmenné toky.

Svitava pramení v Javorníku ve výšce 465 m n. m. a ústí zleva do Svratky u Brna v 192 m n. m. Celková délka toku 98,44 km a průměrný průtok při ústí 5,11 m3/s. Obec Hradec nad Svitavou leží na jejím horním toku v ř. km 83,20 – 90,37. Svitava protéká zastavěnou částí obce od severu k jihu.

Vendolský potok pramení u Cikánčiny studánky v Květenském lese při jihozápadním okraji obce Vendolí. Protéká obcí Vendolí, pokračuje jihovýchodním směrem podél dopravní komunikace a v ř. km 3,17 se stáčí na východ k obci Hradec nad Svitavou, kde v nadmořské výšce 422 m ústí zprava do Svitavy.

Základní hydrologické charakteristiky Svitavy pod obcí Hradec nad Svitavou

Nad obcí Hradec nad Svitavou se nenachází žádný hlásný profil, který by evidoval data o průtocích. Nejbližší hlásný profil se nachází v obci Rozhraní, asi 15 km pod obcí Hradec nad Svitavou.

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
151050100
Hlásný profil kat. B Rozhraní, Svitava 69,15 0,712 6,3 12,0 17,0 40,0 56,0

 

Vodní toky na území obce Hradec nad Svitavou delší než 0,25 km


Základní údaje o vodních dílech na území obce Hradec nad Svitavou

Přehled vodních nádrží na území obce Hradec nad Svitavou naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".

Na území obce, ani nad obcí se nenachází žádná významná vodní nádrž. Jedinou vodní plochou na území obce je staré rameno Svitavy v jižní části území, s rozlohou 0,3 ha.