POVODŇOVÝ PLÁN obce Hradec nad Svitavou

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s.p.
Č. j.: PM-41079/2019/5419; ze dne 17. 10. 2019
Lesy ČR, s.p., oblast povodí Dyje
Č. j.: LCR952/004311/2019; ze dne 23. 09. 2019
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Svitavy, Odbor životního prostředí
Č. j.: 54709-19/OZP-ksv; ze dne 14. 10. 2019
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 08. 09. 2020
offline verze 08. 09. 2020
digitalizovaná verze 08. 09. 2020
databáze POVIS 08. 09. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i