Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Hradec nad Svitavou a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s.p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Dyje, Husova 760, 675 71 Náměšť nad Oslavou

Přímý výkon správy toku:
Provoz Blansko, Poříčí 7, 678 01 Blansko
Tel.: 516 414 961
Petr Havlík, DiS., tel.: 516 414 961, email: provozblansko@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Správa vodních toků Povodí Moravy, s.p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Hradec nad Svitavou, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Svitava 10100024 4-15-02-005,
4-15-02-003
Vendolský potok
10187754 4-15-02-004
LP Svitavy
10440257 4-15-02-005
PP Svitavy
10200890 4-15-02-005

   

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Přímý výkon správy toku: 
ST – oblast povodí Dyje, Brno, Jezuitská 13, Brno, 602 00
Hopjan Pavel Ing., tel.: 956 952 201, 724 523 973, e-mail: pavel.hopjan@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Hradec nad Svitavou, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
LP 10200890 10194864 4-15-02-005