Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:

  • Ohrožující objekty
  • Přehled firem, které mají sídlo v záplavovém území na území obce Hrádek
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Ohrožující objekty

Seznam objektů, které mohou být při povodních zdrojem ohrožení

Objekt Firma (Adresa) Telefon Mobil
ČOV Hrádek Svazek obcí Jaroslavice, Hrádek, Dyjákovice,
Náměstí 93, 671 28 Jaroslavice
515 275 123
Zemědělská výroba AGROSPOL HRÁDEK, s.r.o.,
Hrádek 5, 671 27 Hrádek
515 275 158,
515 275 315
Výroba a prodej zeleniny Hrazdílek - Smrž,
Hrádek 290, 671 27 Hrádek
 

 

Přehled firem, které mají sídlo v záplavovém území na území obce Hrádek

Přehled firem, které mají sídlo v záplavovém území na území obce Hrádek

Firma Adresa Telefon Mobil
ČOV Hrádek Náměstí 93, 671 28 Jaroslavice 515 275 123

 

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa Telefon Mobil
Ondřej Kubic Hrádek 308, 671 27 Hrádek 515 275 186

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa Telefon Mobil
Milan Třetina Hrádek 123, 671 27 Hrádek  

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa Telefon
Plovoucí čerpadlo,
Požární stříkačka,
Motorová pila
SDH Hrádek, Milan Třetina Hrádek 203, 671 27 Hrádek
Pytle s pískem Ondřej Kubic Hrádek 380, 671 27 Hrádek
Traktory,
Avia,
Kontejner
Josef Hrazdílek Hrádek 290, 671 27 Hrádek
Traktory,
Těžká mechanizace
Ivan Martinec Hrádek 5, 671 27 Hrádek
Bagry,
Nákladní automobily
Dušan Matuška Hrádek 531, 671 27 Hrádek
Traktory Ing. František Hartman Dyjákovice 304, 671 26 Dyjákovice

 

Zabezpečení evakuace

Místa náhradního ubytování evakuovaných osob na území obce Hrádek

Místo Adresa Kontaktní osoba Telefon Počet osob
Kulturní dům Hrádek 16, 67127 Hrádek Ondřej Kubic
ZŠ Hrádek Hrádek 53, 67127 Hrádek Mgr. Květoslava Švejcarová