Správci vodních toků

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, státní podnik

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Moravy, státní podnik spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Hrádek, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium.

Správce:
Povodí Moravy, státní podnik, Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Dyje, Husova 760, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Přímý výkon správy toku:
Provoz Znojmo, Krapkova 3103/102, 671 81 Znojmo
Vodní tok Dyje
Číslo hydrologického pořadí: 4-14-02-070/1, -077
ID toku: 10100006

 

Vodní tok Mlýnská strouha, Dyjskomlýn. náhon (Stará Dyje)
Číslo hydrologického pořadí: 4-14-02-085/1
ID toku: 10100171

 

Vodní tok Černá strouha
Číslo hydrologického pořadí: 4-14-02-077
ID toku: 10200865

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-14-02-070/1, -071 
ID toku: 10190794

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-14-02-070/1, -071 
ID toku: 10192183

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-14-02-070/1, -071 
ID toku: 10204657

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí:  4-14-02-070/1
ID toku: 10441656

 

  • Vodní toky ve správě vlastníků HOZ a ostatních vlastníků (delší než 0.5 km)

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km.

Vodní tok Kanál Krhovice-Hevlín
Číslo hydrologického pořadí: 4-14-02-070/1, -071, -077
ID toku: 10441660

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-14-02-071, -077
ID toku: 10441198