POVODŇOVÝ PLÁN obce Hrádek

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, státní podnik
Č. j.: PM050384/2014-219/Ju; ze dne 22. 10. 2014
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Znojmo, Odbor životního prostředí
Č. j.: MUZN 30457/2015; ze dne 27. 05. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 27. 09. 2019
offline verze 27. 09. 2019
digitalizovaná verze 27. 09. 2019
databáze POVIS 27. 09. 2019
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i
MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.001170.00117
starting _require0.004590.00576
end _require0.00010.00586
starting _initRouter2.0E-50.00588
finishing _initRouter0.07450.08039
starting init0.007550.08794
finishing init0.059780.14772
starting postDispatch0.023670.17139
finishing postDispatch0.736820.90821
finish2.0E-50.90822