Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Krchleby 166, 286 01 Čáslav
Tel.:327 377 375
E-mail: krchleby@krchleby-kh.cz

Nám. J. Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav
Tel.:327 300 202
E-mail:radnice@meucaslav.cz

Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Tel.:
 257 280 156, 950 870 444
Fax: 257 280 313, 950 870 150
E-mail: mimoradneudalosti@kr-s.cz; opis@sck.izscr.cz

  • Ústřední povodňová komise

Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
 267 121 111
Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz

Podrobné kontakty na všechny členy povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.