POVODŇOVÝ PLÁN obce Krchleby

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, s. p.
Č. j.: VHD/14/2015; ze dne 29. 01. 2014
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR953/0000289/2014; ze dne 21. 02. 2014
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Čáslav, Odbor životního prostředí
Č. j.:  ŽP/3402/14/Sk ; ze dne 10. 03. 2014
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 10. 03. 2014
offline verze 10. 03. 2014
digitalizovaná verze 10. 03. 2014
databáze POVIS 10. 03. 2014
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i