Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Libotenice 37, 412 01 Litoměřice
Tel.: 416 848 065, 724 155 358
E-mail: epodatelna@libotenice.cz
Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
Tel: 416 850 111
Fax: 416 850 171
E-mail: mesto@roudnicenl.cz

Vodoprávní úřad Riegrova 1100, 413 01 Roudnice nad Labem
Tel: 416 850 183
E-mail: vdroz@roudnicenl.cz
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.: 475 657 160
E-mail: burian.t@kr-ustecky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra