Správci vodních toků

  • Vybrané vodní toky ve správě Lesy ČR, s. p.

Správce: Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové 8

Přímý výkon správy toku: ST-oblast povodí Labe, Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové 8

Vodní tok  Desná   
Číslo hydrologického pořadí:  1 - 03 - 02 - 022
ID toku: 10100200

 

Vodní tok  Pravostranný přítok Desné č. 1 – Oborský potok
Číslo hydrologického pořadí:  1 - 03 - 02 - 022
ID toku: 10172421

 

Vodní tok  Lubenský potok
Číslo hydrologického pořadí:  1 - 03 - 02 - 023
ID toku: 10185434

 

Vodní tok  Levostranný přítok Desné č. 9 – Lesní potok
Číslo hydrologického pořadí:  1 - 03 - 02 - 022
ID toku: 10172360