Správci vodních toků

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Střední Morava, Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště
Přímý výkon správy toku:
Provoz Zlín, Tečovská 1109, 763 02 Zlín

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 3 km. 

Vodní tok Dřevnice
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-004/-005/-007/-011/-013/-014/-015/-021/-023
ID toku: 10100089
Protéká obcemi: Březová , Hrobice , Slušovice , Trnava , Veselá

 

Vodní tok Lutoninka 
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-016/-017/-018/-019/-020/-021/-015/
ID toku: 10100497
Správcovství: Říční kilometr 0-6,472
Protéká obcemi: Jasenná , Lutonina , Vizovice , Zádveřice-Raková

 

Vodní tok Trnávka
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-007/-008/-010/-011
ID toku: 10100942
Protéká obcemi: Slušovice, Trnava

 

Vodní tok Bratřejovka
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-017/-018
ID toku: 10100975
Protéká obcemi: Bratřejov , Vizovice

 

Vodní tok Ostratky
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-014/-015
ID toku: 10186220
Protéká obcemi: Březová , Slušovice , Veselá

 

Vodní tok Bezejmenný tok  
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-014
ID toku: 10188823
Protéká obcemi: Březová , Hrobice

  

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
Přímý výkon správy toku:
ST – oblast povodí Moravy, U Skláren 781, 755 01 Vsetín
Územní správce:
Ing. Poruba Petr
Tel: 
956 957 211, 724 623 861
E-mail: Poruba.ost57@lesycr.cz

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 3 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území SO ORP Vizovice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

 

Vodní tok Lutoninka 
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-016/-017/-018/-019/-020/-021/-015/
ID toku: 10100497
Správcovství: Říční kilometr 6,472 -15,633
Protéká obcemi: Jasenná , Lutonina , Vizovice , Zádveřice-Raková

 

Vodní tok Všeminka
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-011/-012
ID toku: 10198520
Protéká obcemi: Dešná , Neubuz , Slušovice , Všemina

  

Vodní tok Horský p.
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-019
ID toku: 10188801
Protéká obcemi: Zádveřice-Raková

 

Vodní tok Želechovský p.
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-017
ID toku: 10197379
Protéká obcemi: Vizovice

 

Vodní tok Výpusta
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-016
ID toku: 10197300
Protéká obcemi: Jasenná , Lutonina

   

Vodní tok Raková
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-020
ID toku: 10195012
Protéká obcemi: Zádveřice-Raková

 

Vodní tok Chrastěšovský p.
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-016
ID toku: 10186162
Protéká obcemi: Vizovice

 

Vodní tok LP Lutoninky v km 9,7
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-016
ID toku: 10186482
Protéká obcemi: Lutonina, Ublo

 

Vodní tok Trávnický p.
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-019
ID toku: 10200432
Protéká obcemi: Zádveřice-Raková

 

Vodní tok Všeminka
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-012
ID toku: 10205786
Protéká obcemi: Všemina

 

Vodní tok Dubovský p.
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-017
ID toku: 10206694
Protéká obcemi: Lhotsko , Vizovice

 

Vodní tok Kopná
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-008/-009/-010
ID toku: 10200995
Protéká obcemi: Podkopná Lhota , Trnava

 

Vodní tok LP Kopné z kóty 659 (Vysoký Grúň)
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-009
ID toku: 10201039
Protéká obcemi: Trnava

 

Vodní tok Černý p.
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-005
ID toku: 10185905
Protéká obcemi: Podkopná Lhota

 

Vodní tok LP Všeminky č.22
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-012
ID toku: 10185898
Protéká obcemi: Všemina

 

Vodní tok Chrámečný p.
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-017
ID toku: 10203066
Protéká obcemi: Bratřejov

 

Vodní tok Jasenka
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-016
ID toku: 10205797
Protéká obcemi: Jasenná

 

Vodní tok LP Bratřejovky v km 5,9
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-017
ID toku: 10194625
Protéká obcemi: Bratřejov

 

Vodní tok Čaminský p.
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-018
ID toku: 10189229
Protéká obcemi: Vizovice