POVODŇOVÝ PLÁN SO ORP Vizovice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, státní podnik
Č. j.: PMO009344/2015-219/Ro; ze dne 23. 03. 2015
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR957/000803/2015; ze dne 11. 08. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství
Č. j.: KUZL 50298/2015; ze dne 25. 09. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 31. 01. 2015
offline verze 31. 01. 2015
digitalizovaná verze 31. 01. 2015
databáze POVIS 31. 01. 2015
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i