Charakteristika zájmového území

Obec Podolí se nachází v Olomouckém kraji asi 30 km jihovýchodně od města Olomouc. Obec Podolí spadá pod obec s rozšířenou působností Přerov, která se nachází ve vzdálenosti asi 7 km. Počet obyvatel k 31. 12. 2011 činil 224, z toho 117 mužů a 107 žen.

Území obce se skládá z jediné části. Celková rozloha katastrálního území činí 216 ha. Území obce tvoří ze 1,4 % lesy (3 ha), 7 % tvoří trvalé travní porosty (16 ha), 68,5 % orná půda (148 ha) a 1,4 % tvoří zastavěné plochy (3 ha).

Průměrná nadmořská výška obce se pohybuje okolo 260 m n. m. Nejvyšší vrchol v okolí se nachází severně od obce Podolí v nadm. výšce 300 m n. m.

Z geologického hlediska je území tvořené terciérními horninami. Půdní pokryv tvoří modální luvizem a v blízkosti vodního toku fluvizemě. Geomorfologicky obec spadá do provincie Západních Karpat a celku Podbeskydská pahorkatina.
Podolí spadá do teplé klimatické oblasti, pro kterou je charakteristické dlouhé teplé a suché léto, velmi krátké přechodné období s teplým až mírně teplým jarem i podzimem, krátkou, mírně teplou, suchou až velmi suchou zimou, s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky.

Základní občanská vybavenost se nachází ve 2 km vzdálené obci Želatovice. V samotné obci Podolí najdeme obecní knihovnu.
Na území obce je provozováno několik místních spolků, např. hasiči, rybáři, FC Podolí či myslivci.

Z hlediska dopravy v obci začíná silniční komunikace 01860, která se za obcí Želatovice napojuje na silniční komunikaci 150 směrem na Přerov. Železnice obcí neprochází.