Povodňová komise

Povodňový orgán obce Podolí zabezpečuje řízení ochrany před povodněmi na území obce Podolí, která zahrnuje především přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně ve své územní působnosti a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činností ostatních účastníků ochrany před povodněmi.

Pokud dojde na území obce Podolí k vyhlášení krizového stavu podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle zákona příslušný - starosta obce Podolí, případně ve spolupráci se starostou zřízeným krizovým štábem obce.

Následující informace jsou stahovány a archivovány z dat dostupných na portálu Ministerstva životního prostředí - POVIS.

Údaje o povodňové komisi jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.