Správci vodních toků

  • a)    Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Vodní tok Podolský potok
Číslo hydrologického pořadí: 4 – 12 – 02 – 092/1
ID toku:
10189029
Správce: Povodí Moravy, s. p.

Závod Horní Morava,

U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc
Přímý výkon správy toku: Provoz Přerov, 9. května 3123/109, 750 02 Přerov