POVODŇOVÝ PLÁN obce Borotice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR954/000227/2018; ze dne 15. 01. 2018
Povodí Vltavy, státní podnik
Č. j.: 18671/2018-460; ze dne 05. 04. 2018
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Dobříš - Odbor životního prostředí - Vodoprávní úřad
Č. j.: MDOB 22133/2018/Koz; ze dne 11. 05. 2018
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 18. 12. 2023
offline verze 18. 12. 2023
digitalizovaná verze 18. 12. 2023
databáze POVIS 18. 12. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i