POVODŇOVÝ PLÁN obce Dlouhá Třebová

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: VHD/Ja/18/33048; ze dne 14. 08. 2018
Lesy České Republiky, s.p.
Č. j.: LCR953/003999/2018; ze dne 15. 08. 2018
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Ústí nad Orlicí, Odbor životního prostředí
Č. j.: MUUO/40136/2018/ŽP/Ku; ze dne 19. 12. 2018
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 28. 04. 2021
offline verze 28. 04. 2021
digitalizovaná verze 28. 04. 2021
databáze POVIS 28. 04. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i