POVODŇOVÝ PLÁN obce Hejtmánkovice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: PLa/Kc/2022/056708; ze dne 10. 01. 2023
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Broumov - Odbor životního prostředí
Č. j.: PDMUBR 9566/2023; ze dne 14. 03. 2023
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 05. 12. 2022
offline verze 05. 12. 2022
digitalizovaná verze 05. 12. 2022
databáze POVIS 05. 12. 2022
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i