POVODŇOVÝ PLÁN obce Hejtmánkovice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: VHD/Ja/18/21791; ze dne 06. 06. 2018
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Broumov, Odbor životního prostředí
Č. j.: PDMUBR 19579/2018; ze dne 14. 06. 2018
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 11. 06. 2018
offline verze 11. 06. 2018
digitalizovaná verze 11. 06. 2018
databáze POVIS 11. 06. 2018
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i