POVODŇOVÝ PLÁN města Hustopeče

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PMO04980/2017-419/To; ze dne 01. 03. 2017
Lesy ČR, s. p.
Č. j.: LCR/952/689/2017; ze dne 20. 02. 2017
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Hustopeče, Odbor životního prostředí
Č. j.: MUH/ 23390/17/492; ze dne 22. 03. 2017
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 24. 03. 2017
offline verze 24. 03. 2017
digitalizovaná verze 24. 03. 2017
databáze POVIS 24. 03. 2017
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i