POVODŇOVÝ PLÁN obce Kuklík

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM008017/2014-219/To; ze dne 17. 03. 2015
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR592/000727/2015; ze dne 24. 02. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Nové Město na Moravě, Odbor stavební a životního prostředí
Č. j.: MUNMNM/13127/2015/3; ze dne 15. 04. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 30. 11. 2018
offline verze 30. 11. 2018
digitalizovaná verze 30. 11. 2018
databáze POVIS 30. 11. 2018
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i