POVODŇOVÝ PLÁN obce Libiš

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: PLa/Ja/2019/050565; ze dne 18. 11. 2019
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Neratovice, Odbor životního prostředí
Č. j.: MěÚN/108919/2019; ze dne 04. 12. 2014
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 04. 11. 2020
offline verze 04. 11. 2020
digitalizovaná verze 04. 11. 2020
databáze POVIS 04. 11. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i