POVODŇOVÝ PLÁN města Město Albrechtice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s.p.
Č. j.: LCR951/004660/2018; ze dne 07. 11. 2018
Povodí Odry, státní podnik
Č. j.: POD/15634/2018/922/45.14; ze dne 18. 10. 2018
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Krnov, Odbor životního prostředí
Č. j.: KRNOZP-90823/2018 hajk; ze dne 05. 12. 2018
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 02. 10. 2018
offline verze 02. 10. 2018
digitalizovaná verze 02. 10. 2018
databáze POVIS 02. 10. 2018
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i