POVODŇOVÝ PLÁN obce Rozdrojovice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s.p.
Č. j.: LCR952/000681/2018; ze dne 12. 02. 2018
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Kuřim, Odbor stavební a životního prostředí
Č. j.: MK/3302/18/OSŽP; ze dne 12. 03. 2018
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 25. 04. 2018
offline verze 25. 04. 2018
digitalizovaná verze 25. 04. 2018
databáze POVIS 25. 04. 2018
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i
MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.00070.0007
starting _require0.002810.0035
end _require6.0E-50.00356
starting _initRouter1.0E-50.00357
finishing _initRouter0.048220.0518
starting init0.004750.05654
finishing init0.056590.11313
starting postDispatch0.021170.1343
finishing postDispatch0.810360.94466
finish2.0E-50.94468