Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Rozdrojovice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".
  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
ST – oblast povodí Dyje, Jezuitská 14/13, 602 00 Brno

Pracoviště:
Pracoviště Brno, Jezuitská 14/13, 602 00 Brno

Příslušný správce VT na území obce:
Ing. Tomáš Moštěk
Mobil: +420 725 257 622
E-mail: tomas.mostek@lesycr.cz

Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Mniší potok
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-01-14
ID toku: 10207689

 

Vodní tok Rozdrojovický potok
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-01-14
ID toku: 10199962