POVODŇOVÝ PLÁN obce Starý Jičín

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR951/0022534/2015; ze dne 22. 06. 2015
Povodí Odry, státní podnik
Č. j.: 07378/922/45.15/2015; ze dne 16. 06. 2015
Povodí Moravy, s.p.
Č. j.: PM030722/2015-219/To; ze dne 08. 07. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Nový Jičín, Odbor životního prostředí
Č. j.: OŽP/56150/2015; ze dne 05. 08. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 12. 12. 2016
offline verze 12. 12. 2016
digitalizovaná verze 12. 12. 2016
databáze POVIS 12. 12. 2016
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i