POVODŇOVÝ PLÁN obce Starý Jičín

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR951/0022534/2015; ze dne 22. 06. 2015
Povodí Odry, státní podnik
Č. j.: POD/20189/922/45.15/2017; ze dne 02. 01. 2018
Povodí Moravy, s.p.
Č. j.: PM030722/2015-219/To; ze dne 08. 07. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Nový Jičín, Odbor životního prostředí
Č. j.: OŽP/7576/2018; ze dne 29. 01. 2018
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 28. 03. 2022
offline verze 28. 03. 2022
digitalizovaná verze 28. 03. 2022
databáze POVIS 28. 03. 2022
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i