Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Starý Jičín 133, 742 31 Starý Jičín
Tel.: 556 785 150, E-mail: podatelna@stary-jicin.cz
Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín
Tel: 556 768 222, E-mail: posta@novyjicin-town.cz
Fax: 556 768 289

Vedoucí odboru životního prostředí
Ing. Eva Bártková, Tel.: 556 768 294, E-mail: bartkova@novyjicin-town.cz

Vedoucí vodního hospodářství
 
Ing. Marek Blahuš, 
Tel: 556 768 202, E-mail: mblahus@novyjicin-town.cz

Tel. v případě povodní:
734 422 100
28. října 117, 702 18 Ostrava
Tel.: 595 622 222, E-podatelna: posta@msk.cz
Fax: 595 622 126

Odbor životního prostředí:
vedoucí oddělení- Ing. Jan Filgas
Tel.: 595 622 387, E-mail: jan.filgas@msk.cz

Oddělení vodního hospodářství
vedoucí oddělení- Ing. Bc. Heczková Lenka
Tel.: 595 622 683, E-mail: lenka.heczkova@msk.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra