Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Starý Jičín a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Obec Starý Jičín a její místní části, se nalézají v oblasti evropského rozvodí, v povodí vodního toku Luha a jeho pravostranných přítoků (zejména Lhoteckého potoka) a horního povodí vodního toku Grasmanka - spadající do povodí řeky Odry, resp. povodí říček Jasenka a Mřenka spadající do povodí řeky Bečvy.

Vzhledem k reliéfu krajiny jsou z hydrologického hlediska vzniku povodní významné lokality místních částí Jičina, Starojická Lhota a Palačov.

Nejvýznamnějšími toky v území jsou Grasmanka a Mřenka.

Vodní toky na území obce Starý Jičín

Vodní tok Grasmanka pramení jižně od obce Kojetín, západně od vrcholu Strážnice. Grasmanka pramení v nadmořské výšce kolem 450 metrů. Tok směřuje nejprve severozápadním směrem k obci Starý Jičín, kde se stáčí severovýchodním směrem. Nedaleko jižního okraje Starého Jičína v sousedství rychlostní silnice směřující z Nového Jičína do Hranic je na toku Grasmanky vybudovaná malá přehradní nádrž. Po té potok protéká městskou částí Nového Jičína a to Loučkou a u vlakového nádraží v Novém Jičíně ústí do říčky Jičínky. Na území města je tok regulován. Grasmanka se vlévá do toku Jičínka.

Vodní tok Mřenka pramení na severním úbočí Petřkovické hory (608 m. n. m.), která se zvedá nad východním okrajem osady Petřkovice. Mřenka má dva prameny a jeden z pramenů je v nadmořské výšce 500 metrů a druhý v nadmořské výšce 450 metrů. Potok teče nejprve západním směrem k obci Palačov a u západního okraje obce se stáčí jižním směrem. Severozápadně od obce Choryně na okraji lesa Bučky ústí potok Mřenka do řeky Bečvy. Kromě osady Palačov protéká Mřenka osadou Poruba, tok potoka je na území těchto osad regulován a břehy jsou zpevněny. U západního okraje Palačova je přítokem Mřenky potok Jasenka a kromě řady bezejmenných přítoků do Mřenky ústí potok Žebrák a to v blízkosti silnice vedoucí z Valašského Meziříčí do Hustopeče nad Bečvou.

Jako další toky můžeme jmenovat vodní tok Vlčovský potok (pramenící v místní části Vlčov) do kterého se vlévá Lhotecký potok protékající přes místní část Starojická Lhota a jeho přítok Vysocký potok

Podélný profil Grasmanka

Podélný profil toku Grasmanka

Základní údaje o vodních nádržích na území obce Starý Jičín

Přehled vodních nádrží na území obce Starý Jičín naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Starý Jičín, v jednotlivých místních částech, se nachází několik vodních nádrží. Z níže zmíněných, povodňové nebezpečí pro obec představuje pouze vodní nádrž Palačov. Toto vodní dílo má zpracovaný provozní a manipulační řád, na základě kterého se zajišťuje manipulace na vodním díle.