Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Nový Jičín.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise obce Starý Jičín.

Osoby na území obce Starý Jičín budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

V obci Starý Jičín může docházet k zneprůjezdnění několika silnic v různých místních částech. Jedná se o silnici III/04812 – Jičina-Petřkovice a místní komunikaci v centru obce Jičína, silnice III/0487 – Starojická Lhota – Palačov v centru obce Jičina,  silnice III/0487 – Palačov – Poruba v centru obce, silnice III/44018 – Dub – Heřmanice v údolní nivě Luhy pod Heřmanickými rybníky. Objízdné trasy viz tabulka. »
Dopravní omezení na území obce Starý Jičín
Objízdné trasy na území obce Starý Jičín

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.