POVODŇOVÝ PLÁN obce Valašská Bystřice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM011094/2015-219/Ro; ze dne 25. 03. 2015
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR957/000953/2015; ze dne 09. 03. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor životního prostředí, Vodoprávní úřad
Č. j.: MěÚ-RpR/14843/2015; ze dne 22. 04. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 13. 02. 2020
offline verze 13. 02. 2020
digitalizovaná verze 13. 02. 2020
databáze POVIS 13. 02. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i
MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.000690.00069
starting _require0.003450.00413
end _require9.0E-50.00423
starting _initRouter1.0E-50.00424
finishing _initRouter0.048380.05262
starting init0.004580.0572
finishing init0.055920.11312
starting postDispatch0.022130.13524
finishing postDispatch0.766050.90129
finish2.0E-50.9013