POVODŇOVÝ PLÁN obce Valašská Bystřice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM011094/2015-219/Ro; ze dne 25. 03. 2015
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR957/000953/2015; ze dne 09. 03. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, Odbor životního prostředí a výstavby, Vodoprávní úřad
Č. j.: MěÚ-RpR/14843/2015; ze dne 22. 04. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 06. 06. 2023
offline verze 06. 06. 2023
digitalizovaná verze 06. 06. 2023
databáze POVIS 06. 06. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i