Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Valašská Bystřice 316, 756 27 Valašská Bystřice
Tel.: 571 759 711, 602 718 521 (starosta)
E-mail: ouvalasskabystrice@seznam.cz
Jiřího Wolkera 1144, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Tel.: 571 661 111, 739 503 659 (tajemnice)
E-mail: podatelna@roznov.cz
Třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
Tel.: 577 043 100
E-mail: radim.holis@kr-zlinsky.cz
  • Ústřední povodňová komise

Vršovická 1442/ 65, 100 10 Praha
Tel.: 267 121 111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.