Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Funkce (v rámci obce) Adresa (neveřejná) Telefon Mobil (neveřejný)
Monika Křižková hlasatel - obecní rozhlas

571 759 715

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Funkce (v rámci obce nebo JSDH) Adresa (neveřejná) Telefon (neveřejný)
Petr Křenek velitel JSDH
Milan Jurajda zástupce velitele JSDH


Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Telefon (neveřejný)
cisterna na pitnou vodu Vak Vsetín
traktor Obec Val. Bystřice
odvoz. souprava s rukou Rudolf Petružela
rypadlo, nakladač, nákl. auto Commodum, s.r.o.
lesní traktor, rypadlo, traktor Vladimír Zuzaňák
bagr, traktor Miroslav Šimčík
manipulátory Dřevovýroba Zd. Štůsek
traktor, nákl. auto, nakladač Jaroslav Křenek
Provazy, háky, lana, krumpáče, lopaty, žebříky, písek, přikrývky apod. Petr Křenek 


Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Valašská Bystřice

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon (neveřejný) Ubyt./strav. kapacita
ZŠ Valašská Bystřice  nouzové ubytování a stravování Valašská Bystřice 360, 756 27 Valašská Bystřice Hana Korduliaková 50/150
Společenský dům nouzové ubytování Valašská Bystřice 222, 756 27 Valašská Bystřice Simona Machýčková 100/--

V případě potřeby evakuace zvířat lze kontaktovat útulek pro psy v Rožnově pod Radhoštěm (konec obce, směr Vidče), kontaktní osoba: MVDr. Korbáš – tel. 603 203 380

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon (neveřejný)
Hruška-STA&MA Valašská Bystřice 316, 756 27 Valašská Bystřice Eva Majerová

 

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
VaK Vsetín Jasenická 1106, 755 01 Vsetín Ludvík Kašpar 571 484 046